ESCUELA DE MÚSICA PÚBLICA. 20013-2014 MATRIKULAZIO DATAK


2013/2014 IKASTURTEKO MATRIKULAZIOA
MATRIKULAZIO DATAK
1- 2012/2013 IKASTURTEAN MATRIKULATUTAKO IKASLEAK
KONTAKTU MAILATIK II MAILARA PASAKO DIREN IKASLEEN MATRIKULA BERRITZEA ETA AURREMATRIKULAZIOA
Epea: Maiatzaren 2tik 15era
Lekua: Kultur Etxeko Harrera-lekua ( informazio zerbitzua)
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 16:00etatik 21:00etara eta larunbatetan 11:00etatik 13:30etara
II MAILARA PASAKO DIREN KONTAKTU MUSIKALEKO IKASLEAK
Beharrezkoa balitz, musika tresna lehen aldiz hautatzen duten kontaktu musikaleko ikasleentzat.
ZOZKETA
Eguna: 2013/05/17
Ordua: 19:00etan
Lekua: Kultur Etxea
ZERRENDEN AGERTZEA
Eguna: 2013/05/22
Ordua: 17:00etan
Lekua: Kultur Etxea
ERREKLAMAZIOAK
Epea: maiatzaren 22tik 28ra
Lekua: Kultur Etxeko Harrera-lekua

MATRIKULAZIOA
Epea:ekainaren 10etik 14ra
Lekua: Kultur Etxeko Harrera-lekua
2- IKASLE BERRIAK
AURREMATRIKULAZIOA:
Epea: maiatzaren 20tik 30era
Lekua: Kultur Etxeko Harrera-lekua
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 16:00etatik 21:00etara eta larunbatetan 11:00etatik 13:30etara
ZOZKETA
Eguna:2013/06/05
Ordua: 19:00etan
Lekua: Kultur Etxea
ZERRENDEN AGERTZEA
Eguna:2013/06/10
Ordua: 17:00etan
ERREKLAMAZIOAK
Epea:ekainaren 10etik 14ra
ONARTUTAKO IKASLEEN MATRIKULAREN FORMALIZAZIOA
Epea:ekainaren 17tik 21era
Lekua: Kultur Etxeko Harrera-lekua
Matrikulazio epeak salbuespenezko kasuetan besterik ezin izango dira luzatu. Pertsonalki aldez aurretik abisatuz gero eta dokumentuen bidez justifikatuz gero, matrikulazioa epez kanpo egitea baimendu ahal izango da.

TOKIEN ADJUDIKATZEA
1- 2012/2013 IKASTURTEAN MATRIKULATUTAKO IKASLEAK
MUSIKA-TRESNA
- Hiru musika-tresna hautatuko dira lehentasunen arabera sailkaturik, musika-tresna aldatzen bada.
MUSIKA-TRESNA ALDAKETA
- Aldaketa kontaktu mailatik datozen ikasleei dagokien musika-tresna adjudikatu ondoren leku libreak geratzen badira egin ahal izango da.
- Eskari kopurua leku kopurua baino handiagoa bada zozketa egingo da.
- Ezin bada aldaketarik egin,aurreko musika-tresnarekin jarraituko da, ikasleak nahi badu.
BESTE MUSIKA TRESNA BATEKIN HASTEKO II MAILAKO SEIGARRENA AMAITUTA
- Aurrematrikulazioa ikasle berrientzako egokitutako epean egin beharko dute.
ALDI BEREAN BIGARREN MUSIKA-TRESNA BATEKIN HASTEKO
- Aurrematrikulazioa ikasle berrientzako egokitutako epean egin beharko dute.
- Lekuz izanez gero, 2. musika-tresna egitera sartuko da.
2- IKASLE BERRIAK
- Hiru musika-tresna hautatuko dira lehentasunen arabera sailkaturik.
- Lehendabizi hautatuko lehenengo musika-tresnen zozketa egingo da.
- Zozketa egiteko zenbakidun zerrenda egingo da ikasleen izen-abizenak aipatuz; zenbakia aterako da eta lehendabizi onartutakoa eskatzaileak leku hori hartuko du eta zerrendak aurrera egingo da.
- Itxaron-zerrenda kanpoan geratutako lehenengoarekin hasiko da
-Leku libreak geratzen diren musika-tresnak ikasteko zozketa egingo da bigarren musika-tresna bezala hautatu dutenen artean, hautatutako lehenengoan lekurik lortu ez baldin badute.
- Itxaron-zerrenda guztien sailkapena indarrean mantenduko da.
- Musika-tresna hirugarren lekuan aukeratutako ikasleek egindako bide berbera egingo dute.
MATRIKULA ESKUBIDEEN ORDAINKETA
Uztailaren lehenengo astean.
Modua: Banku-helbideratzea.
Zenbatekoa: 50 euro (matrikulazio aurrerapena izango da)
2013/2014 IKASTURTEKO ORDUTEGIEN ADJUDIKATZEA
Eguna: 2013/04/11
Ordutegia: 19:00etan
Tokia: Kultur Etxea
BETE BEHARREKO BALDINTZAK
1- 2012-13 IKASTURTEAN MATRIKULATUTAKO IKASLEEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK (OHIKO IKASLEAK)
1- Matrikula-inprimakia bete eta ezarritako epe barruan aurkeztu behar dute, hala ez bada, Musika Eskolako erreserba eskubidea galduko dute.
2-Alegría-Dulantzin zein 2013-14 ikasturterako Musika Eskolarekin hitzarmena sinatutako udalerrietan erroldatuta egotea.
3-Aurreko ikasturteetako kuotak ordainduta edukitzea eta 2013-14 ikasturterako matrikula eskubideak ordaintzea.
4- Ordutegien adjudikatze saiora egokitutako datan joatea, salbu ez ohiko kasuak aldez aurretik Musika Eskolara jakinaraziko direla.
2-IKASLE BERRIAK
1-Onartuen zerrenda egotea
2-Matrikulazioa egokitutako epean egitea.
3-Alegría-Dulantzin zein 2013-14 ikasturterako Musika Eskolarekin hitzarmena sinatutako udalerrietan erroldatuta egotea.
4-2013-14 ikasturterako matrikula eskubideak ordaintzea.
5-Ordutegien adjudikatze saiora egokitutako datan joatea, salbu ez ohiko kasuak aldez aurretik Musika Eskolara jakinaraziko direla.

2-HELDUEN EZKUNTZA
Helduek, 16 urtetik gorakoentzat, eskolan gehienez jota 6 urte izan daitezke, nahiz eta ikastaroak txandakatuz. Ez dago ikasurtea errepikaterik (Hezkuntza Musika H.M.)

C.1. INS HM. Beharrezkoa
C.2. INS HM. Hautazkoa
C.3. INS HM. Hautazkoa
C.4. INS HM. Hautazkoa
C.5. INS HM. Hautazkoa
C.6. INS HM. Hautazkoa

PREZIOA
Ikasleek matrikulaz aparte irailetik ekainera hileko kuota ordaindu beharko dute zenbatekoak honekin batera doaz eta iazko ikasurteko berberak dira.
Musika Eskolan baja hartzeko eskaera idatziz aurkeztu eta Kultur Etxeko harrera-lekuan sinatu beharko da. Hau aurkeztuta ikasle moduan dituzten eskubide guztiak galduko dituzte baja eskatu dutenek, bereziki, eskoletara joan ahal izatearena.
-Eskaria iraileko lehenengo astean aurkeztuz gero, ez du matrikula-itzulketa eskubiderik izango, baina iraileko kuota ez zaio kobratuko.
-Eskaria abenduaren 15a baino lehen aurkeztuz gero, ez zaio ikasturteko azken hiruhilekoa kobratuko ( apiriletik ekainerakoa), baina matrikula osoa eta bigarren hiruhilekoa ordaindu beharko ditu.
-Gainontzeko kasuetan, ikasleek ikasturte osoko kuotak ordaindu beharko dituzte.