UDAL ERAIKIN ETA INSTALAZIOEN ARDURADUNAK ALDI BATERAKO KONTRATATZEKO LAN POLTSA SORTZEKO LEHEN ETA BIGARREN ARIKETA GAINDITU DUTEN PERTSONEN ZERRENDAREN IRAGARKIA


UDAL ERAIKIN ETA INSTALAZIOEN ARDURADUNAK ALDI BATERAKO KONTRATATZEKO LAN POLTSA SORTZEKO LEHEN ETA BIGARREN ARIKETA GAINDITU DUTEN PERTSONEN ZERRENDAREN IRAGARKIA


Udal eraikin eta instalazioen arduradunak aldi baterako kontratatzeko lan-poltsa sortzeko LEHEN ETA BIGARREN ARIKETAKO probak bukatuta, ondokoa da hautagaien eta dagokien puntuazioen zerrenda:

GAINDITUEN zerrenda:
Nº DNI 1ª PRUEBA 2ª PRUEBA TOTAL
1 72743676N 8,46 8,94 17,40
2 72728419G 8,46 7,40 15,86
3 18597063E 8,46 7,40 15,86
4 72749174J 9,23 6,54 15,77
5 72728418ª 8,08 7,60 15,68
6 72730119W 8,46 7,12 15,58
7 16290616S 8,46 6,54 15,00
8 16264147L 9,23 5,67 14,90
9 72738616N 7,69 6,54 14,23
10 16265666C 6,54 7,69 14,23
11 16285553N 7,69 6,44 14,13
12 14257569F 8,85 5,10 13,95
13 44685792N 6,92 7,02 13,94
14 16272866K 7,31 6,54 13,85
15 16295394D 7,69 5,96 13,65
16 72722374P 7,31 5,77 13,08

EZ GAINDITUEN zerrenda:
Nº DNI 1ª PRUEBA 2ª PRUEBA TOTAL
1 44126896Q 8,08 4,71 12,79
2 72508354ª 7,31 4,62 11,93

Oposiziogileek 2018ko abenduaren 28ko 14:00etara bitarteko epea dute lehen ariketako emaitzei dagokienez egoki deritzeten erreklamazioak aurkezteko.

Alegria-Dulantzin, 2018ko abenduaren 19ean

EPAIMAHAIBURUA

Fdo.: Vanessa Domínguez Casal