Iragarkia erabaki zuen hasierako onespena ematea ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketari