Campaña eski Kanpaina. ASTUN


Urtarrilak 27 de enero

IRTEERA / SALIDA: Bus geltokian, 5,45etan en la parada de bus
ITZULERA / VUELTA: 17:00etan / A las 17:00 h.

Izen-emateak / Inscripciones: En Polideportivo de Alegria-Dulantziko Kiroldegian.
Urtarrilak 21, azken eguna / 21 de enero, último día
Mugatutako plazak izenematearen arabera. Erroldatuak lehentasuna
Plazas limitadas por orden de inscripción. Preferencia Empadronados/asSalneurriak / Precios:
Erroldatuta / Empadronado/a Ez erroldatuta / No empadronado/a
5 urte arte / Hasta 5 años 26,80 € 29,80 €
6 urte baino gehiago / Mayores 6 años 52,00 € 57,90 €

Autobusa, forfait, bazkaria eta asegurua barnean daude.
Izena emateko orduan, 3 €ko fidantza jarri beharko da igogailen txarteletarako

Incluye autobus, forfait, comida y seguro en pista.
Al hacer la inscripción se deberá depositar 3 € de fianza para el forfait.


Oharra / Aviso
Eskiatu ezin bada, joan etorria egiten bada, autobuseko dirua ez da itzuliko.
En caso de no poder esquiar, si se realiza el desplazamiento no se devolverá el dinero del autobús