Iragarkia


INGENIERÍA Y TRANSFORMADOS DEL INOXIDABLE DULANTZI, S.L. enpresaren udal-baimen eskaera ALEGRIA-DULANTZIko HENAIO BIDEA kaleko 24.ean (115. LURSAILA, 1. POLIGONOA) garatuko den ALTZAIRU HERDOILGAITZAREN TRANSFORMAZIORAKO INDUSTRIA jarduera gauzatzeko.

Euskal Herriko Ingurumenaren Babes Orokorrerako otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58.1. artikuluan xedatutakoa betetze aldera, jendaurreko informazio-aldia irekiko da hamabost egunez, iragarki hau ALHAO-n argitaratzen denetik, jarduera horren ondorioz beren burua nolabait kaltetuta ikusten dutenek egoki deritzeten alegazioak aurkez ditzaten.

Jakinarazpen honen xede den espedientea udaletxe honetako bulegoetan dago, eta bulego-ordutegian kontsultatu ahal izango da.

Alegria-Dulantzin, 2019ko urtarrilaren 9an
ALKATEAIzp.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria