IRAGARKIA. 3/2020 ZK.KO KREDITU GEHIGARRIAREN ESPEDIENTEA