LAN ESKAINTZA


Alegria-Duantziko Udalak 3 pertsona kontratatuko ditu Lanbideren bitartez, 6 hilabetez % 100eko lanaldiarekin, lanpostu bat betetzeko.

Lanpostua: PEIOA (eskaintza zk. 162022014130).

Interesdunek Lanbideren webgunean (www.lanbide.eus) edo Lanbideren bulegoetan eman beharko dute izena, 2022ko abenduaren 2a, arte.

Alegria-Dulantzi, 2022ko azaroaren 24a
ALKATEA

Joseba Koldo Garitagoitia Odria

ELEKTRONIKOKI SINATUTAKO DOKUMENTUA