AURRETIKO JAKINARAZPEN ETA DEKLARAZIO ARDURATSUAREN MENDEKO OBREN UDAL ORDENANTZA ARAUTZAILEA