HARRERA ZIBILAK EDO ONGIETORRI EKITALDIAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA