JABARI EDOTA ERABILERA PUBLIKOKO LEKUETAN TERRAZAK