IRAGARKIA. Baratze ekologikoak


Herritar orori jakinarazten diogu ireki dela epea aisialdirako baratze ekologikoak uzteko eskaria egiteko. Interesdunak udal-bulegoetara etor daitezke eskari-eredua eta baldintzak jasotzera, edo, bestela, web-orrian deskarga ditzakete.
Eskaerak egiteko epea urriaren 1etik 31ra.

Alegría-Dulantzin, 2015eko irailaren 11a

ALKATEA

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACIÓN DE HUERTOS ECOLÓGICOS DE OCIO EN EL MUNICIPIO DE ALEGRÍA-DULANTZI