Iragarkia


2020ko ekainaren 10eko Tokiko Gobernu Batzordeak honako hau adostu du:

LEHENIK.- Onartzea UDAL-ERAIKIN ETA -INSTALAZIOEN ARDURADUNEN ALDI BATERAKO KONTRATZIORAKO LAN-POLTSA ZABALTZEKO ONARTURIKO ETA EZ ONARTURIKO HAUATAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA HAU:

ONARTUAK:

1) 72750183X
2) 72727057E
3) 72725360G
4) 16272866K
5) 16303596T
6) 30690132J
7) 72752187J
8) 72740741K
9) 18600581K
10) 4680391Q

EZ ONARTUAK:

Ez dituztelako betetzen deialdiaren 2.c) oinarrietan adierazitako baldintzak (titulazioa: lehen mailako ikasketen ziurtagiria edo baliokidea):

1) 16281214C
2) 16299517S
3) 77943069W
4) 44683226E
5) 16291867R

BIGARRENIK.- 5 egun balioduneko epea ematea, 2020ko ekainaren 19ko 14:00ak arte, edozein erreklamazio egiteko eta behin-behineko zerrenda behin betikoa bihurtzeko.

HIRUGARRENIK.- Onartuen eta ez onartuen behin-behineko zerrenda Udalaren webgunean eta iragarki-taulan argitaratzea.

Herritar oro jakinaren gainean egon dadin argitaratu dena.

Alegría-Dulantzin, 2020ko ekainaren 12an
ALKATEA


Izpta.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria